Parkering Trondheim

PARKERINGSPRISER 

pr. påbegynt time 24 NOK

etter 4 timer:

pr. påbegynt time 12 NOK

Makspris pr. døgn 200 NOK

Makspris kveld 48 NOK

(1600 - 2400)

Minstepris 24 NOK

Fastpris pr. mnd. 2350 inkl mva.

- Parkering

- Bilvaskemaskin

- Selvvask

- Bensinstasjon

- Marina for båtfylling

- Reperasjon av båter

- Bilverksted